Economic Geography Dissertations

In practical terms, the area of integration of stock markets is also interesting from the perspective of portfolio theory and effective international diversification.

The aim of this thesis is to design prediction model of corporate financial situation based on the empirical data.

Cílem práce bude formulace doporučení pro daňovou politiku ve vybraných zemích.

Předpokládá se také zkoumání vlivů dalších fiskálních proměnných a jejich vztahu ke zdanění.

Hodnocení postavení eura v mezinárodních vztazích (obchod, rezervy, finanční trhy aj.).

Stabilita kurzu eura a možnost krize eura (hypotetická měnová krize).

The applicant will then draw up an essay for the selected topic in the extent of 8–12 pages, which will be part of the application ().

If an applicant of a doctoral programme wants to process his/her own topic as his/her thesis, he/she can submit it upon agreement with a potential supervisor to the competent doctoral board for approval, within two months prior to the deadline for the submission of applications.

Cílem práce je s využitím nelineárního DSGE modelu zhodnotit možnosti a meze monetární politiky v prostředí existence nulové hranice nominálních úrokových sazeb a inflačního cílení.

Cílem práce je kvantifikovat a zhodnotit dopady fiskální a monetární politiky na trh práce vybrané ekonomiky či ekonomiky. Modelový koncept a podrobnější zaměření práce bude upřesněno na základě domluvy se školitelem a konzultantem.

SHOW COMMENTS

Comments Economic Geography Dissertations

The Latest from igmk.ru ©